Profil/Profile


Dansk


Allerede som barn var jeg interesseret i billeder. Som barn fotograferede jeg og vandt som 10-årig mine første fotokonkurrencer. Glæden ved at fotografere lys og skygge har jeg taget med mig i akvarelverdenen.


Jeg har så længe jeg kan huske været fascineret af akvarellens lethed og måde at fange lys og stemning på. Siden jeg første gang i 2003 malede en akvarel, er denne fascination kun blevet større. Jo mere jeg maler des større bliver min passion for dette fantastiske medie.


Jeg holder meget af at rejse og male på steder, hvor jeg befinder mig. Derudover tager jeg indtryk med hjem i mine skitsebøger. Det at male hvor jeg er, understøtter min senere bearbejdelse i mit atelier i mit hjem i Midtjylland. Jeg arbejder med landskaber og naturmotiver, samt bymiljøer, hvor mennesker færdes.


Jeg holder af processen med at fortælle en historie og formidle min glæde for lys, stemning, farver og former.


Jeg har deltaget på en del kurser hos nordiske akvarelmalere. For yderligere at dygtiggøre mig, har jeg siden 2005 deltaget på workshops i udlandet med internationale kunstnere fra England, Australien og USA.


I Danmark har jeg lært glæden ved at arbejde udendørs (i al slags vejr). Dette har jeg gjort sammen med mine lærere og andre dejlige akvarelmalere.  Efterhånden blev min horisont udvidet til at tage til Sverige, hvor jeg var fascineret over den forskellighed, der er i vores Skandinaviske natur, og de udfordringer det var at skitsere dette i akvarellen.


I 2005 bevægede jeg mig for første gang med akvarelpenslen i hånden til Sydeuropa med det formål at male. Rejsen gik til Korsika, som er et sted jeg er vendt tilbage til mere end 10 gange siden med forskellige grupper af akvarelmalere. Her har jeg virkelig fået smag for at arbejde udendørs og have de skønne motiver foran mig (og de fleste gange med bedre vejr end i Skandinavien)


Jeg har gennem årene fokuseret på følgende emner og lokationer:

Storbymiljøer (København, Rom, Barcelona, London)

Historiske steder: (Dragør, Fyn, Samsø, Colliure, Gotland)

Feriestemning (Hornbæk, Tisvilde, Kreta, Korsika, Provence)


I 2019 flyttede jeg (hjem) til Jylland, og er så priviligeret at bo i Søhøjlandet, hvor jeg har al den natur, historik, byer og atmosfære, jeg kan drømme om, lige uden for døren.

English


Since my childhood, I have been interested in photos and paintings. I was a photographer, and won my first competitions when 10 years old. The joy of observing and catching light and shade, has followed me into the world of watercolour.


As far back as I remember I have been fascinated by the way watercolour catches the light and atmosphere of our surroundings. Since 2003, where I held a watercolour brush in my hand for the first time, this fascination has grown even more. The more I paint, the more passionate I become of this wonderful medium.


I enjoy to travel and create paintings on location. Painting on location support the creation of new watercolours created from impressions brought back home in my sketchbooks. Afterwards I continue to work with them in my studio in my home in the Middle of Jutland. I primarily work with landscapes and cityscapes.I am fond of the process telling a story, and convey my thrill for light, atmosphere, colour and form to the people who view my paintings.


I have participated in several courses with nordic watercolour painters. To further develop my skills, I have since 2005 taken part in workshops across Europe with International artists from England, Australia and USA.In Denmark I have learned to enjoy working outdoors (in all weather conditions). I have done this with my teachers and other lovely watercolour painters.  After a while I moved my focus to Sweden, which gave me the fascination of the differences in the Scandinavian nature, and the challenges which followed in sketching this in watercolour.In 2005 I went with my watercolour brush in my hand to Southern Europe with the purpose of painting. The trip went to Corsica, which is a place I have returned to more than 10 times since, with different groups of watercolour painters. This place really gave me the pleasure of working outdoors, with all the beautiful motives right in front of me (and mostly with better weather conditions, compared to Scandinavia )The last 15 years I have focused on the following subjects and locations:

Cityshapes: (Copenhagen, Rom, Barcelona, Paris, London)

Historical places: (Dragør, Fyn, Samsø, Colliure, Gotland)

Holiday atmosphere: (Hornbæk, Tisvilde, Kreta, Corsica, Provence)In 2019 I moved (home) to Jutland in Denmark, and I am so privilleged to live in Søhøjlandet, giving me all the nature, historical sites, cities and atmosphere I can dream of, right outside my frontdoor.